Головна » Прозорість та інформаційна відкритість закладу   

  

 1. Статут ліцею с.Радівка Калинівської міської ради Вінницької області
 2. Ліцензія на провадження освітньої діяльності (нова редакція)
 3. Сертифікат правомірності провадження освітньої діяльності
 4. Структура та органи управління закладом 
 5. Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами 
 6. Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою 
 7. Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником
 8. Ліцензійний обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються в закладі освіти 
 9. Мова освітнього процесу
 10. Наявність вакантних посад, порядок та умови проведення конкурсу на  заміщення вакантних посад
 11. Свідоцтво про атестацію
 12. Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами)
 13. Моніторинг якості освіти
 14. Річний звіт про діяльність закладу (звіт,  презентація)  
 15. Виписка з ЄДРЮО
 16. Правила прийому до закладу освіти
 17. Умови доступності закладу для навчання осіб з особливими освітніми потребами
 18. Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати
 19. Список учнів 1-го класу 2023
 20. Список учнів 10-го класу 2023
 21.  Стратегія розвитку  ліцею
 22. Навчальний план ліцею 
 23. Річний план роботи ліцею
 24. Положення про академічну доброчесність
 25. Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти
 26. Правила поведінки учнів у ліцеї
 27. Протидія булінгу
 28. Інформація щодо освоєння видатків
 29.  


Всі новини