Головна » Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення   

  Педагогічним працівником повинна бути особа з

високими моральними якостями, яка має відповідну

педагогічну освіту, належний рівень професійної

підготовки, здійснює педагогічну діяльність,

забезпечує результативність та якість своєї роботи,

фізичний та психічний стан здоров’я якої дозволяє

виконувати професійні обов’язки в навчальних

закладах системи загальної середньої освіти.