Головна » Учнівське самоврядування   

 

 

 

Статут

 шкільної Президентської республіки

ЗОШ І – ІІІ ступенів с. Радівки 

Загальні положення

1.    Головною метою шкільної республіки є розвиток духовності, соціальної активності учнів, виховання в них почуття власної гідності, надання їм можливості виявити себе у громадській діяльності

2.    Завдання учнівського самоврядування:

-         сприяти виробленню в учнів почуття  господаря своєї школи;

-         формувати вміння співпрацювати на принципах рівності та демократизму;

-         виховувати громадянина, якому притаманне гармонійне поєднання духовного багатства, моральної чистоти та фізичної досконалості;

-         розширювати діапазон діяльності дорослих і дітей як членів єдиного колективу, створювати умови для їхньої співдружності, творчого пошуку.

3. Діяльність органів самоврядування має демократичний, гуманний характер і спрямована на формування у дітей національної свідомості, духовності, патріотизму, основ моральності, фізичної досконалості, працелюбності, вірності ідеям незалежної і соборної України.

 

Положення учнівського врядування

ЗОШ І – ІІІ ступенів с. Радівки

Учнівське врядування – організація учнів школи, яка забезпечує право і надає можливість у межах Статуту здійснювати регулювання й управління значною частиною громадських справ, які належать до їхньої компетенції в інтересах учнів школи.

Учнівське врядування виконує такі функції:

 

·       захищає  права та відстоює інтереси дітей школи;

·       ініціює, розробляє і втілює проекти, спрямовані на поліпшення навчально – виховного процесу;

·       контролює створення належних умов для навчання, розвитку та дозвілля дітей, підлітків та молоді;

·       бере участь в розробці планів навчально – виховної роботи школи, організації педагогічних рад;

·       вирішує питання організації життєдіяльності колективу, внесення від імені колективу пропозицій, ідей;

·       заохочує учнів до навчання та участі в громадському житті школи;

·       організовує допомогу учням, які не встигають у навчанні;

·       здійснює підтримку та захист інтересів обдарованих дітей;

·       сприяє налагодженню стосунків між учнями, батьками, педагогами, адміністрацією;

·       організовує заходи, спрямовані на поліпшенні екологічного стану свого населеного пункту та школи;

·       бере участь в благоустрої школи;

·       готує тематичні заходи з питань превентивного, правового та громадянського виховання;

·       здійснює соціологічні опитування з проблем життєдіяльності колективу;

·       організовує роботу з молодшими школярами;

·       організовує діяльність та роботу міністерств;

·       організовує самообслуговування; здійснює контроль за порядком під час чергування класу у школі та під час масових заходів;

·       організовує роботу шкільного прес – центру;

·       визначає найактивніших членів колективу, вирішує питання щодо їх стимулювання та відзначення.

 

Положення педагогічного колективу

1.   Педагогічний колектив надає допомогу Раді міністрів стосовно згуртування шкільного колективу, розвитку соціальної активної особистості, формування її творчих здібностей.

2.     Педагогічна рада координує діяльність Ради міністрів, дає їй рекомендації щодо вдосконалення роботи, допомагає планувати, аналізувати та підсумовувати роботу.

  

Педагогічне керування:

-        загальне керівництво, методична робота з учителями, що  допомагають організації роботи міністерств – директор школи;

-        міністерство освіти – заступник директора з НВР;

-        міністерство культури і відпочинку – заступнику директора з ВР ;

-        міністерство преси та інформації – вчитель української мови та літератури;

-        міністерство спорту і туризму – учитель фізичного виховання;

-        міністерство роботи з молодшими школярами – педагог – організатор;

-        міністерство дисципліни та порядку – вчитель історії та права

 

  

Положення про Раду міністрів

Загальні положення

1.   Рада міністрів є виконавчим органом шкільної республіки.

2.   Рада міністрів обирається на один навчальний рік і підзвітна учнівській конференції.

3.   Кількісний склад Ради становить 14 осіб (Президент + прем’єр – міністр + 7 міністрів + 6  лідерів класних колективів). 

 

Завдання і зміст роботи Ради міністрів

1.   Головним завданням Ради міністрів є розвиток соціальної активності учнів, виховання в них почуття власної гідності, надання можливості практично виявити себе в громадській діяльності.

2.   Рада міністрів організовує роботу шкільної республіки, підсумовує роботу міністерств за тиждень, семестр, рік.

3.   Рада міністрів сприяє виконання учнями Статуту. 

 

Організація роботи Ради міністрів

1.   Засідання Ради проводиться один раз на тиждень (п’ятниця).На засіданні міністри звітують про роботу міністерств за тиждень.

2.   Про підсумки роботи міністерств і плани роботи на наступний тиждень оголошується на загально шкільній лінійці (понеділок).

3.   Рішення Ради міністрів постійно висвітлюються Міністерством преси та інформації на стенді «Шкільний вісник». 

 

Рада  міністрів і класні колективи

1.   Зв'язок Ради міністрів із класними колективами здійснюється через лідерів класів, яких обирають на класних зборах на початку навчального року.

  1. На класних зборах ухвалюють рішення щодо діяльності класного колективу, слухають інформацію про рішення Ради міністрів, накреслюють конкретні заходи щодо їх виконання.

 

Положення

про Президента шкільної республіки

Радівської ЗОШ І – ІІІ ступенів 

1.   Президента шкільної республіки обирають учні школи таємним голосуванням.

2.   Президент шкільної республіки є головою учнівського колективу.

3.   Президент є головою Ради міністрів.

4.   Президент шкільної республіки є членом педагогічної ради школи.

5.   Президент має право:

-        пропонувати кандидатів у Раду міністрів;

-        виносити на розгляд членів Ради міністрів питання, що турбують учнів школи;

-        скликати учнівську конференцію, засідання Ради міністрів;

-        ухвалювати рішення , які не суперечать Статутові шкільної республіки, ;

-        подавати пропозиції про внесення змін і доповнень у Статут шкільної республіки;

-        влаштовувати заходи, які не змінюють суттєво річний навчально – виховний план;

-        ініціювати зміни, що сприятимуть поліпшенню стану навчання та дозвілля;

-        представляти інтереси школи на засіданнях виконкому сільської ради та інших громадських організаціях.

6.   Рішення Президента з питань учнівського самоврядування самостійні і незалежні від рішень адміністрації школи.

7.   Президент не має права передавати свої повноваження іншим особам.

8.   Президент зобов’язаний:

-        дотримувати Статут шкільної республіки;

-        контролювати виконання Статуту;

-        координувати роботу Ради міністрів;

-        допомагати адміністрації здійснювати річний план роботи.

9.   Повноваження Президента школи припиняються у разі:

-        відставки;

-        імпічменту;

-        закінчення ним школи.

 

Положення про конкурс «Учень року» 

    Конкурс « Учень року» проводиться для розвитку творчих здібностей учнів: інтелектуальних, мистецьких, літературних та спортивних. 

Критерії визначення переможця в номінації «Інтелектуал року»

   Учень має бути:

-        бути переможцем шкільних, районних та обласних олімпіад;

-        досягти високого рівня навчальних досягнень;

-        брати активну участь у суспільному житті класу і школи. 

Критерії визначення переможця в номінації «Спортсмен року»

   Учень має:

-        відвідувати заняття спортивних секцій;

-        досягти найкращих показників з основних нормативів;

-        брати участь у шкільних, районних, обласних змаганнях, пропагувати здоровий спосіб життя. 

 

Критерії визначення переможця в літературній номінації

    Учень має:

-        бути автором літературних творів;

     -       виступати зі своїми творами на загально – шкільних заходах;

-         публікувати  твори у шкільній та районній газетах.

 

 

Критерії визначення переможця у номінації «Художник року»

  Учень має:

-        бути учасником шкільних і районних конкурсів малюнків і плакатів;

-        брати участь у випуску тематичних газет;

-        брати участь у виставці малюнків «Світ очима дітей»;

-        надавати допомогу в оформленні школи .

 

Положення про вибори президента школи

Загальні положення

1.   Вибори Президента школи проводяться за принципом загального рівного і прямого виборчого права таємним голосуванням.

2.   Право висувати кандидата в Президенти  школи має кожний класний колектив.

3.   Право вибирати Президента мають учні 5 – 11 класів.

Організація та проведення виборів

1.   Для проведення голосування утворюється виборча комісія.

2.   Виборча комісія :

-        складає списки;

-        встановлює форму виборчого бюлетеня;

-        проводить реєстрацію кандидатів у Президенти;

-        встановлює результати виборів і оголошує їх.

Передвиборна агітація

 

1.   Учень, який зареєстрований кандидатом у Президенти, має право вести передвиборну агітацію.

2.   Кандидат за допомогою ініціативної групи повинен підготувати передвиборну програму.

3.   Якщо два і більше кандидатів набрали однакову кількість голосів, проводяться повторні  вибори.

4.   Повідомлення про обрання Президента школи оголошується головою виборчої комісії на загально - шкільній лінійці.

5.   Обраним вважається кандидат, за якого проголосували більшість учнів, що взяли у голосуванні.

6.   Президент обирається на термін від 1 до 4 років.

7.   Президенту школи вручається відповідне посвідчення.

 

Положення про виборчу комісію

Загальні положення

1.   Виборча комісія обирається за місяць до виборів Президента.

2.   Виборча комісія контролює передвиборну агітацію кандидатів у Президенти.

3.   Кількісний склад виборчої комісії становить 7 осіб (голова та 6 членів комісії).

4.   Виборча комісія обирається з учнів 5 – 11 класів.

Порядок роботи комісії

 

1.   Складання списків.

2.    Підготовка виборчої дільниці.

3.    Підготовка бюлетенів.

4.   Проведення голосування.

5.   Підрахунок  голосів.

6.   Заповнення протоколу.

7.   Оголошення підсумків на загально шкільній лінійці. 

 

Протокол №

засідання виборчої комісії  по підбиттю підсумків голосування на виборах Президента школи від _________ р.

1. Всього виборців                                                         __________

2. Взяли участь у голосуванні                                      __________

3. Всього бюлетенів                                                       __________

4. Одержали бюлетені                                                    __________

5. Визнано недійсними                                                  __________

6. Визнано зіпсованими                                                ___________

За результатами голосування виявилося :

____________                                                             «за» _______

(прізвище, ім’я)                                                         «проти» _____

 

              ____________                                                         «за» _________

         (прізвище, ім’я)                                                            «проти» _______

На підставі Положення про вибори Президента школи виборча комісія визнає, що найбільшу кількість голосів виборців віддано _____________, який(яка) вважається обраним(ою) на посаду Президента школи.

Голова виборчої комісії

Члени виборчої комісії

 

 

 Інформація про дитячу організацію

 ЗОШ І - ІІІ ступенів с. Радівки

 

 

Організація діяльності Президентської республіки

Шкільна президентська республіка об’єднує учнів 5 - 11 класів. Як підрозділ діє об’єднання молодших школярів (1 - 4 класи) «Барвінкова країна». Президентська республіка має свій статут, гімн. Також розроблено положення про відзнаки, заохочення і покарання, положення про конкурси «Учень року», положення на звання «Клас зразкового порядку»., «Краща чергова бригада», «Громадсько активний клас».

Очолює шкільну республіку Президент, який обирається таємним голосуванням. Виконавчим органом є Рада Міністрів, до складу якої входять міністри, що очолюють 7 міністерств, і лідери класних колективів.

 Діють такі міністерства:

- освіти,

- дисципліни і порядку,

- культури і відпочинку,

- спорту і туризму,

-  преси та інформації, 

- роботи з молодшими школярами,

 - милосердя та фінансів.

Головним завданням Ради міністрів є розвиток соціальної активності учнів, вихованню в них власної гідності, надання можливості практично виявити себе в громадській діяльності. Зв’язок Ради міністрів із класними колективами здійснюється через лідерів класів. На класних зборах ухвалюють рішення щодо діяльності класного колективу, слухають інформацію про рішення Ради міністрів, накреслюють заходи щодо їх виконання.

Робота президентської ради та міністерств спланована , згідно яких проводяться засідання, на яких заслуховуються робота міністерств, підводяться підсумки про участь в конкурсах, заслуховується стан чергування по школі класними колективами, підготовка та відзначення свят.

Щопонеділка в школі проводиться лінійка, на якій підводяться підсумки по навчанню, відвідуванню, дисципліні та порядку, відзначаються кращі класні колективи перехідними вимпелами. Міністерство освіти щомісяця підводить  підсумки на визначення кращих учнів з врученням традиційної «Сови».Крім того, батькам учнів відправляються листи -подяки або інформацію про стан навчання та поведінки сина чи доньки. Міністерство культури та відпочинку займається  організацією змістовного дозвілля школярів: проведення розважальних програм, вечорів відпочинку для старшокласників, проведення традиційних загальношкільних свят.

Міністерство дисципліни та порядку організовує чергування по школі, проводить рейди- перевірки по класних кімнатах, підводить підсумки по визначенню «Класу зразкового порядку», проводить відкриті засідання із запрошенням порушників дисципліни та порядку, проводить контроль за відвідуванням учнями занять та дотриманням культури поведінки, здійснює профілактичну анти тютюнову, антиалкогольну, антинаркотичну роботу.

Велика робота в школі проводиться по пропагуванню здорового способу життя, проведенню різних спортивних свят, залученню школярів в спортивні гуртки та секції. Цією роботою керує міністерство спорту та туризму. Для молодших школярів були організовані «Веселі старти», проведені змагання по шашках, тенісу.

Міністерство роботи з молодшими школярами допомагає класоводам у організації дозвілля дітей на перервах, позаурочної діяльності, проведенню дитячих ранків.

                Діти 1 – 4 класів створено об’єднання « Барвінкова країна». Діти подорожують по станціях, вивчають історію та традиції рідного краю, подорожують сторінками казок, приймають участь в різних конкурсах, іграх, вчаться любити та оберігати природу.

 

 

 

 

 

 


Всі новини