Головна » Педагогічний колектив   

 

Вчителі школи:     

Мельник Раїса Олексіївна

 

Вчитель початкових класів, вищої кваліфікаційної категорії, педагогічний стаж 35 років, має навантаження 0,5 годин ставки педагога-організатора. Працює над проблемою «Нестандартні форми роботи з молодшими школярами». Застосовує у своїй роботі технології колективної групової навчальної діяльності, проектні технології, ігрові технології. Керівник методичного об’єднання вчителів початкових класів.Голова профкому. 

 

 

 

 

Поліщук Любов Петрівна 

Вчитель географії та біології, вища категорія, педагогічний стаж 35 років. Працює над проблемою «Розвиток творчої ініціативи учня на основі інноваційного підходу, шляхом творчо-інтелектуального використання різних джерел навчання». Велику увагу приділяє еколого-натуралістичній роботі. На уроках використовує технології інтерактивного навчання:  робота в парах, проектна діяльність, робота в групах. Організовує екологічні виставки, конкурси.

 

 

 

Федорук Тетяна Анатолівна 

Вчитель математики, І кваліфікаційної категорії, педагогічний стаж 36 рік. Працює над проблемою «Особистісно-зорієнтоване навчання на уроках математики». Використовує на своїх уроках роботу в парах і групах, інтерактивні методи навчання. Приділяє увагу диференційованому підходу на уроках. Слідкує за новинками з методики викладання математики. Підтримує зв'язок з іншими фахівцями. Займається позакласною роботою з математики, проводить індивідуальні заняття. 

 

 

 

Бельмас Світлана Іванівна 

Вчитель світової літератури, вищої кваліфікаційної категорії, педагогічний стаж 40 років. Працює над проблемою «Культурологічний аспект вивчення світової літератури, використання прийомів критичного мислення та застосування активних методів навчання; групові форми роботи». Впроваджує такі форми роботи як нестандартний урок, групова робота, вирішення проблемних ситуацій. Є керівником шкільного методоб’єднання гуманітарного циклу. Має результативність у позакласній роботі – керівник гуртка «В країні слів». 

 

 

 

 Глущук Галина Олександрівна

Вчитель хімії та англійської мови І кваліфікаційної категорії, педагогічний стаж 24 роки. Працює над проблемою " Інноваційні методи навчання на уроках хімії". Застосовує у своїй роботі проектні технології, інтерактивні методи навчання. На уроках використовує диференційний підхід у навчанні. Приділяє велику увагу патріотичному вихованню дітей.

 

 

Безпалько Людмила Іванівна

Вчитель фізики, інформатики та математики, вищої кваліфікаційної категорії, педагогічний стаж 17 років. Працює над проблемою «Використання комп’ютерних технологій під час навчального процесу». Вчителька формує і розвиває в учнів наукові знання та вміння необхідні для розуміння явищ і процесів, що відбуваються в природі, техніці, побуті. Вчить учнів застосовувати ці знання для розв’язання задач у стандартних і нестандартних ситуаціях. Формує у свідомості учнів фізично – наукові картини світу. Використовує індивідуальні та групові форми роботи, що забезпечує високу результативність уроку. Є керівником методоб'єднання природничо-математичного циклу.

 

 

 

Ковальчук Валентина Михайлівна 

Вчитель початкових класів, має категорію спеціаліста. Педагогічний стаж 22 років. Працює над проблемою «Шляхи вдосконалення техніки читання через вивчення інтерактивних методів навчання». На уроках використовує технології інтерактивного навчання. 

 

  

Ярова Галина Миколаївна    

Вчитель початкових класів І кваліфікаційної категорії, педагогічний стаж 25 років. Працює над проблемою «Розвиток пізнавальної діяльності учнів як засобу саморозвитку та самореалізації». У своїй діяльності використовує групову роботу, інтерактивні методи.

 

 

   

Злотник Ірина Миколаївна  

 

Вчитель початкових класів І кваліфікаційної категорії, педагогічний стаж 10 років. Працює над проблемою «Використання інноваційних технологій (Ейдетики) з метою розвитку пам'яті та творчого мислення учнів». Використовує у своїй діяльності інтерактивні методи, групову роботу, приділяє увагу диференційованому підходу на уроках. Бере активну участь у шкільному предметному методоб’єднанні. У учнів виховує любов до природи, Батьківщини повагу до людей.

 

 

 

Степула Галина Миколаївна 

Вчитель трудового навчання, спеціаліст, педагогічний стаж 16 років. Працює над проблемою «Формування в учнів системи творчо-інтелектуальних та предметно-перетворюючих знань і вмінь». Впроваджує такі форми роботи як групова робота, проектна діяльність.

 

 

Левчук Галина Петрівна 

Вчитель англійської мови, І категорії, педагогічний стаж 14 років. Працює над проблемою «Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках англійської мови з допомогою гри». Впроваджує в своїй діяльності технології та методи інтерактивного навчання, групову роботу, ігри. Є класним керівником і приділяє багато часу виховнній роботі класу.

 

 

 

Наконечна Наталія Іванівна

Вчитель української мови та літератури, І категорії, педагогічний стаж 13 років. Працює над проблемою «Науково-пошукова робота учнів на уроках української мови». Використовує у своїй діяльності інтерактивні методи, такі як: конкурси, лінгвістичні бої, дуелі, рольові та ділові ігри, вікторини; групову роботу, приділяє увагу диференційованому підходу на уроках. Проводить відкриті уроки, розробила цикл уроків з теми «Однорідні члени речення». Має позитивні результати в позакласній роботі – проводить гурток «Шануймо рідне слово».

 

 

  

 

 

Славінська Ганна Віталіївна 

Вчитель історії, права, інформатики, трудового навчання. Педагогічний стаж 2 роки, спеціаліст. Працює над проблемою "Використання інформаційних технологій під час навчального процесу"

 

 

 

Окульська Ірина Анатоліївна

Вчитель української мови та літеретури, спеціаліст, педагогічний стаж 2 роки. Працює над поблемою "Формування комунікативної компетенції учнів на уроках української мови та літератури"

 


Всі новини